لیست اخبار

تاریخ انتشار: 16:38 1399/12/04

توزیع آذوقه در رباط کریم

روز شنبه با حضور مددکاران خیریه علاوه بر برگزاری جلسه مشاوره توزیع آذوقه به 50 نفر از مددجویان انجام شد

تاریخ انتشار: 16:36 1399/12/04

جلسه مشاوره و توانمند سازی

جلسه مشاوره و توانمند سازی در خیریه سید الشهدا با حضور جمعی از مددجویان و مسئول مددکاری و خیرین برگزار شد منبع خبر: مسول سایت

برای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید