جلسه مشاوره و توانمند سازی

تصویر-جلسه مشاوره و توانمند سازی

جلسه مشاوره و توانمند سازی در خیریه سید الشهدا با حضور جمعی از مددجویان و مسئول مددکاری و خیرین برگزار شد
منبع خبر: مسول سایتبرای آسان شدن کمک رسانی، اپلیکیشن اندرویدی نیکوکار را نصب کنید